เที่ยวกรุงมะนิลา เที่ยวมะนิลา ประวัติ เป็นอย่างไร?

เที่ยวกรุงมะนิลา กรุงมะนิลาเป็นเมืองหลวงของประเทศ ฟิลลิปปินส์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา ( Manila Bay ) บนเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือ ของประเทศศฟิลลิปปินส์ บางส่วนของเมืองนั้นมีประชากร ที่มีความหลากหลายทางชนชาติ และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสาหกรรมในประเทศ

เมืองแห่งนี้มีประชากรทั้งหมด 10 ล้านคน จำนวนประชากรพอๆกับกรุงเทพเลยทีเดียว โดยกรุงมะนิลานั้นมีประชากรเป็นอันดับสองของประเทศ โดยอันดับหนึ่งคือเมืองเกซอนซิตี้ ( Quezon City ) ในอดีตนั้นประเทศฟิลลิปปินส์

ยังปกครองด้วยระบชนเผ่า รวมไปถึงอาณาจักรท้องถิ่นย่อย ในแต่ละเกาะภายในประเทศ เพราะด้วยภูมิประเทศของฟิลลิปปินส์นั้น เป็นเกาะเล็กๆจำนวนมาก เรียงรายกันนั้นเอง โดยชาติกลุ่มแรกที่มาเจอก็คือ สเปน ภายใต้การนำของ แมกเจลเลน

ที่เดินทางสำรวจโลกในทางตะวันออก จนกระทั่งมาพบกับหมู่เกาะฟิลลิปปินส์แห่งนี้ ที่มีเครื่องเทศจำนวนมาก จึงทำให้สเปนเข้ายึดครองเกาะต่างๆ จนสามารถยึดเมืองหลวงแห่งนี้ได้ และสามารถยึดครองฟิลลืปปินส์ เป็นอาณานิคมกว่า 327 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1571 ต่อมา ทัวร์ฟิลิปปินส์

เมื่อความขัดแย้งภายในประเทศ กับคนในชาติและเจ้าอาณานิคม จึงให้เกิดการขัดแย้งและสู้รบกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราช ทำให้ในที่สุดฟิลลิปปินส์ได้รับเอกราช จากสเปนในวันที่ 12 มิ.ย.ค,ศ.1898 และได้จัดตั้งสาธารณรัฐฟิลลิปปินส์ โดยมีรัฐธรรมนูธเป็นของตนเอง แต่ทว่าปัญหาใหม่ได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อสเปนได้พ่ายแพ้ให้กับสหรัฐ ในการรบกันในอเมริกาใต้ จนทำให้สเปนได้ยกดินแดนนี้ให้กับสหรัฐ เที่ยวมะนิลา

จึงทำให้สหรัฐใช้อ้างสิทธิ์ในการปกครองฟิลลิปปินส์ จึงเกิดการสู้รบกันอยู่ 3 ปี จนในที่สุดก็ได้ยอมอยู่ใต้การปกครองของสหรัฐในปี ค.ศ. 1868  จนกระทั่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟิลลิปปินส์ได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 ก.ค. 1946 นั้นเอง 

เที่ยวกรุงมะนิลา

เที่ยวกรุงมะนิลา ที่เที่ยวฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลามีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้?

ในอดีตนั้นการสำรวจหาเครื่องเทศ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆจากโลกตะวันตก เป็นสิ่งที่ชาติต่างๆในยุโรปนั้นต่างแข่งขัน และแย่งชิงทรัพยากรต่างๆจากทั่วโลก และด้วยสินค้าจากเอเชียนั้น มีราคาแพงเป็นอย่างมากและเป็นที่ต้องการ จากชนชั้นสูงต่างๆในยุโรป ที่ยอมจ่ายสินค้าในราคาที่สูง เพราะด้วยในอดีตการขนส่ง เป็นไปด้วยความยากลำบาก และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับขบวนสินค้า ทัวร์ฟิลิปปินส์

จึงทำให้เครื่องเทศนั้นเปรียบเหมือน ทองคำในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ และการค้นพบเกาะแห่งนี้เอง ได้ทำให้สเปนได้เปรียบเป็นอย่างมาก ในด้านการค้าที่สามารถควบคุม การขนส่งเครื่องเทศอย่างผูกขาดเพียงผู้เดียว และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเกาะแห่งนี้ เที่ยวมะนิลา

ทำให้ชาวสเปนที่มาค้นพบในยุคแรก ต่างได้รับความยากลำบากในการยึดครอง โดยเฉพาะแมกเจลแลนนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ ได้จบชีวิตลงที่ประเทศแห่งนี้ ขณะที่ปะทะกับชนเผ่าท้องถิ่น และได้ถูกหอกจากชนเผ่าเข้าจนถึงแก่กรรม จึงทำให้เขาเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้

ในการค้นพบประเทศแห่งนี้เป็นคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้ จากยุคสำรวจที่เฟื่องฟูนี้เอง ได้ปรับเปลี่ยนให้ประเทศนี้ ได้รับอิทธิพลจากสเปนและระบบเศรษฐกิจ ของสหรัฐที่เข้ามาทำให้ รากฐานของประเทศนี้แข็งแรง จนคนในชาติต่างยกย่องให้

สหรัฐในขณะนั้นที่ดูแลประเทศแห่งนี้อยู่ เป็นผู้นำที่ดีตลอดกาลนั้นเอง แต่เมื่อสหรัฐได้ให้เอกราชกับประเทศนี้ ทำให้ฟิลลิปปินส์เองได้รับโอกาส และมีประสบการณ์จากประเทศอาณานิคม ในการบริหารด้านต่างๆนั้นเอง

ทัวร์ฟิลิปปินส์ กรุงมะนิลาสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ทัวร์ฟิลิปปินส์ ด้วยเมืองนี้ที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติ ของประเทศฟิลลิปปินส์ได้บอกเล่า ผ่านสิ่งก่อสร้างและความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองนี้ และด้วยได้รับอิทธิพลจากยุคอาณานิคม ยิ่งทำให้เห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เหมือนเดินอยู่ในยุโรปเลยทีเดียว เพราะช่วงเวลาหนึ่งที่สเปนใช้เมืองแห่งนี้ เป็นที่ก่อตั้งอาณานิคมจนกระทั่งปัจจุบัน ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

นอกจากนี้ยังมีโซนเมืองใหม่ แสดงให้เห็นถึงความเจริญ ของประเทศนี้ที่ค่อยเติบโต แข่งขันกับประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ โบสถ์ซานอากุสติน ( San Agustin Church ) โบสถ์แห่งนี้ได้ถูกขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก ที่เที่ยวฟิลิปปินส์

เพราะด้วยความเก่าแก่ทางสถาปัตยกรรม ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สเปนปกครอง และเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบ พิธีกรรมทางศาสนาของคนฟิลลิปปินส์อีกด้วย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิก ที่ได้รับอิทธิพลมาจากสเปน ความสวยงามของที่นี้นั้น

ได้รับการอนุรักษ์มาเป็นอย่างนาน ถึงแม้จะเสียหายไปจากภัยสงคราม หรือแม้กระทั่งภัยพิบัติ แต่ด้วยศรัทธาของผู้คนที่นี้แล้ว ทำให้โบสถ์แห่งนี้ได้รับการ บูรณะอย่างต่อเนื่องนั้นเอง ความสวยงามของประตูที่ถูกแกะสลัก ยิ่งทำให้ที่แห่งนี้เป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เที่ยวมะนิลา

ที่ชื่นชอบสถาปัตยกรรมสถานที่ต่างๆ สถานที่ต่อไปคือ มะนิลาโอเชียนพาร์ค ( Manila Ocean Park ) เป็นสถานที่ที่จะพาเราไปสู่ โลกใต้ท้องทะเลได้แบบรอบตัวเลยทีเดียว สัตว์ทะเลนานาๆชนิด Sharks and Rays Encounter ทำให้ที่แห่งนี้เป็นอีกแลนมาร์กหนึ่งของกรุงมะนิลาเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีสปาปลาที่คอย นวดเท้าของเราอย่างละมุน และยังมีการจัดแสดงโชว์สัตว์น้้ำต่างๆ

ให้เราได้ชมกันเป็นรอบๆในการจัดแสดง นอกจากสัตว์น้ำใต้โลกทะเลแล้ว ยังมีสวนสาธารณะที่ทำให้คุณ ได้นั่งพักผ่อนชมนกที่จัดแสดง เหมือน กับนั่งอยู่ท่ามกลางในป่านั้นเอง ด้วยความใหญ่ของที่แห่งนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้าชม

สัตว์น้ำและสวนธรรมชาติ ที่เหล่าเด็กๆมักชื่นชอบนั้นเอง เราไปกันต่อที่ ป้อมซันติอาโก ( Fort Santiago ) เป็นป้อมปราการโบราณ ที่ถูกสร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 16 ตั้งแต่ยุคสเปนยังคงปกครองประเทศแห่งนี้ และด้วยยุคสมัยกาลเวลาเปลี่ยนไป ป้อมแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมลง อีกทั้งถูกทำลายจากภัยสงครามด้วย ปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่าของมะนิลาคือ Walled City ในการเดินชมป้อมปราการแห่งนี้

เราจะเห็นรูกระสุนบนกำแพงจริงๆ ทียังคงอยู่จนมาถึงปัจจุบัน จำนวน หลายรูมากเลยทีเดียว บางรูนั้นกระสุนปืนยังคาอยู่ด้านในอยู่เลย เพราะด้วยป้อมปราการแห่งนี้ เป็นป้อมที่ตกทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จนกระทั่งสงครามกับสหรัฐ ที่ทำให้ป้อมแห่งนี้ได้รับความเสียหายนั้นเอง

สถานที่สุดท้ายคือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟิลลิปปินส์ ด้วยเอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนั้นเอง โดยที่แห่งนี้เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ เก็บรวบรวมศิลปะโบราณคดี มานุษยวิทยา สัตว์ศาสตร์ชีววิทยา และประวัติศาตร์ชาตินั้นเอง ทำให้ที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวม ความเป็นชาติฟิลลิปปินส์เลยทีเดียว เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการศึกษา ด้านต่างๆที่ประสบความสำเร็จนั้นเอง

รวมไปถึงประวัติศาสตร์ของชาติ และความเป็นมาของเชื้อชาติพวกเขา ตั้งแต่ยุคก่อนที่สเปนจะเข้ามาปกครอง จนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ใครที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์แล้วละก็ จะต้องรักพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงมะนิลา ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมาก ที่แสดงถึงความเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้นั้นเอง

เที่ยวกรุงมะนิลา

ปัจจุบันกรุงมะนิลาเป็นอย่างไร?

จากความเจริญยุคใหม่ที่กำลังเข้ามา กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ของประเทศฟิลลิปปินส์ทางการค้า และด้วยปัญหาทางข้อพิพากทะเลจีนใต้ จนทำให้ได้รับความเดือดร้อนกันหลายประเทศ ทำให้ประเทศหมู่เกาะแห่งนี้ ต้องเตรียมการรับมือกับยุคใหม่ ที่กำลังจะมาถึงและการผันแปร ของจำนวนประชากรที่มากขึ้น และการจำกัดของพื้นที่ในประเทศ อีกปัญหาหนึ่งที่เหล่าประเทศหมู่เกาะ

จะต้องพบเจอกับปัญหาโลกร้อน ที่น้ำทะเลมีความสูงขึ้น ทำให้แผ่นดินถูกกัดเซาะและจมลง จึงเป็นปัญหาในอนาคตของความแออัด ของประชากรที่เติบโตในอนาคต แต่ฟิลลิปปินส์เองได้อยู่รวมกับ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ที่เที่ยวฟิลิปปินส์

เพราะด้วยยุคอาณานิคม ได้มีการนำแรงงานจากประเทศต่างๆ เข้ามาเป็นแรงงานในการเพาะปลูก รวมถึงคนจีนเองจำนวนไม่น้อย ที่ได้อพยพมายังประเทศแห่งนี้ หลังจากที่จีนคอมมิวนิสต์ปราบพรรคก๊กมินตั๋ง คนจีนจำนวนมากได้หนีตายอพยพลงมา ตามประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นเอง ทำให้เกิดย่านไชน่าทาวน์ในกรุงมะนิลาแห่งนี้นั้นเอง ทัวร์ฟิลิปปินส์

สรุปการท่องเที่ยวในกรุงมะนิลาเป็นอย่างไร?

นับว่าเป็นเมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ แต่ด้วยความหนาแน่นของจำนวนประชากร ทำให้เมืองหลวงแห่งนี้มีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งด้วยสถาปัตยกรรมโบราณต่างๆ ที่เป็นมรดกจากยุคสมัยอาณานิคม เป็นไฮไลท์ของการเดินชมเมืองแห่งนี้ เพราะด้วยความคลาสสิค ของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในเมืองนี้ ชวนให้นึกถึงประเทศยุโรปเลยทีเดียว

ด้วยรากฐานทางการปกครอง ของสองชาติมหาอำนาจที่เคยปกครองในอดีต ทำให้วัฒนธรรมได้ผสมผสาน เข้ากับคนในประเทศแห่งนี้ เป็นรากฐานทางสังคมภายในประเทศ ส่งจนมาถึงปัจจุบันนี้นั้นเอง จึงทำให้ มองว่า กรุงมะนิลา ที่เที่ยวฟิลิปปินส์

เป็นเมืองหลวงที่สำคัญของฟิลลิปปินส์ เพราะด้วยที่ตั้งของเกาะขนาดใหญ่ อันเป็นที่ตั้งของเมืองแห่งนี้ มีขนาดพื้นที่เยอะกว่าเกาะอื่นๆในการปกครองของฟิลลิปปินส์ จึงกลายเป็นที่ตั้งศูนย์กลางของประเทศ ที่ในอดีตนั้นเป็นเมืองท่าสำคัญ ของการค้าทางทะเลในแถบนี้ ที่มีการค้าติดต่อกับจีนนั้นเอง ซึ่งในช่วงเวลานั้นสเปนได้รับประโยชน์ เป็นอย่างมากเลยทีเดียว และได้ส่งผลมาถึงปัจจุบัน ที่ทำให้ ฟิลลิปปินส์ได้รับผลประโยชน์ จากการค้าไปด้วยนั้นเอง

เที่ยวรัสเซีย

ทีเด็ดมวย