ที่เที่ยวเอเชีย ประเทศน่าเที่ยว Timor-Leste ที่เที่ยวยอดนิยม แห่งนี้มีประวัติ เป็นอย่างไร ?

ที่เที่ยวเอเชีย ติมอร์เลสเตหรือในอีกชื่อหนึ่งคือ ติมอร์ตะวันออก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ที่ตั้งของ ที่เที่ยวยอดนิยม นี้อยู่บนเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยเกาะติมอร์ด้านตะวันออก เกาะอาเตารู ( Atauro ) และเกาะฌากู ( Jaco ) ที่อยู่ใกล้เคียง และเทสบาลโอเอกูซี่ ( Oecusse ) ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะติมอร์ เขตการปกครองของประเทศติมอร์เลสเต ติดกับพรมแดนประเทศ อินโดนีเซีย

เดิมที ที่เที่ยวยอดนิยม แห่งนี้ถูกปกครองโดยอาณานิคมโปตุเกส ในช่วงยุคเริ่มต้นของการสำรวจโลก ของชาวตะวันตกโดยชาวโปตุเกส ได้ค้นพบหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมถึงดินแดนติมอร์เอง จากนั้นได้ผนวกเข้าเป็นอาณานิคม ในปี ค.ศ. 1520

จนกระทั่งโปตุเกสได้ถอนตัวออกจาก การปกครองอินโดนีเซีย รวมถึงดินแดนในบริเวณแถบนี้ด้วย จึงทำให้อินโดนีเซียประกาศเอกราชขึ้น และได้เริ่มเข้าสู่ยุคตีเขตแดนนประเทศ ทำให้ดินแดนในติมอร์เอง กลายเป็นเป้าหมายของอินโดนีเซีย ในการยึดรวมประเทศนั้นเอง

ละด้วยโอกาสนี้เองอินโดนีเซีย ได้ใช้กำลังบุกเข้ายึดครองดินแดนในติมอร์ และยกให้ติมอร์เป็นจังหวัดหนึ่ง ในการปกครองของอินโดนีเซีย แต่ด้วยความไม่พอใจของผู้คน ที่อาศัยอยู่ดั่งเดิมต้องการเอกราช ของตนเองภายใต้เชื้อชาติของตัวเอง

ทำให้เกิดปัญหาภายในขึ้น จนนำไปสู่การได้รับเอกราชของติมอร์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 จากนั้นประเทศก่อตั้งใหม่นี้เอง ได้เข้าร่วมองค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันด้วย เมื่อเป็นประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ จึงเป็นประเทศที่ใครหลายคน ยังไม่รู้จัก ที่เที่ยวยอดนิยม เล็กๆแห่งนี้

ที่มีเสน่ห์แห่งใหม่ในอาเซียนนี้เอง และมีรากฐานทางวัฒนธรรม มาจากประเทศอาณานิคม อย่างโปตุเกส ที่ใช้ภาษาโปตุเกสเป็นภาษาราชการของประเทศ รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่มีความน่าสนใจจนกลายมาเป็น ที่เที่ยวต่างประเทศ อีกแห่งหนึ่งนั้นเอง

ที่เที่ยวเอเชีย ที่เที่ยวยอดฮิต Timor-Leste หนึ่งใน จุดหมายยอดนิยม แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรในภูมิภาคนี้ ?

หลังจากการก่อตั้ง ประเทศน่าเที่ยว นี้ขึ้นมา ชาวติมอร์เองได้เริ่มสร้างวัฒนธรรม ของตนเองขึ้นมาใหม่จากในอดีต รวมถึงการรับถือศาสานาที่บนเกาะแห่งนี้้ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลของศาสนาอิสลาม เป็นที่นับถือส่วนใหญ่บนเกาะอินโดนีเซีย

ทำให้ติมอร์ได้รับอิทธิพลทางศาสนาไปด้วย หรือแม้ในบางส่วนเล็กน้อย ที่นับถือศาสนาคริสต์จากยุคอาณานิคมนั้นเอง จากการเป็นประเทศเกิดขึ้นใหม่นี้เอง ได้รับผลกระทบจากปัญหาภายในประเทศ รวมไปถึงการถูกรุกรานจากชาติใกล้เคียง

และเมื่อติมอร์เลสเตเข้าร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ทำให้ประเทศเล็กๆแห่งนี้ได้รับการปกป้อง จากนานาชาติ รวมไปถึงการให้ความร่วมมือ ในสหประชาชาติที่ช่วยเหลือประเทศเล็กๆนั้นเอง และด้วยการปกครองประชาธิปไตย โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

ทำให้อำนาจในการปกครอง ส่วนต่างๆในประเทศขึ้นอยู่กับ รัฐบาลจากประชาชนนั้นเอง โดยปัจจุบันติมอร์เองเป็นที่น่าจับตาของนักลงทุน จากต่างประเทศในหลายๆประเทศ และยังเป็น ประเทศน่าเที่ยว เกิดใหม่ ที่มี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติมากมาย

ทำให้เป็นที่ดึงดูดสำหรับการท่องเที่ยว รวมไปถึงผลประโยชน์จำนวนมาก ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศแห่งนี้ นอกเหนือจาก สถานที่ท่องเที่ยว แล้ว ประเทศน่าเที่ยว เล็กๆแห่งนี้ยังมีทรัพยากร ทางธรรมชาติมากมาย ที่อินโดนีเซียเอยต้องการจะยึดครอง

เพราะผลประโยชน์มหาศาล ที่ติมอร์ได้รับนั้นเอง ปัจจุบันเองยังคงเป็นปัญหาที่คุกกรุ่น ในระหว่างพรมแดนประเทศ ที่มีโอกาสห่ำหั่นกันอีกครั้งนั้นเอง นับว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว และความสวยงามทางธรรมชาติ ที่ไม่เหมือนใครในภูมิอาเซี่ยนนั้นเอง

ที่เที่ยวเอเชีย

ที่เที่ยวเอเชีย ที่เที่ยวต่างประเทศ Timor-Leste ชื่อดังแห่งนี้มี สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร ?

ติมอร์เลสเต นับว่าเป็นประเทศที่มี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ทางธรรมชาติ อันหลากหลายด้วยสภาพแวดล้อม ที่เป็นเกาะนั้นเองทำให้ในบริเวณรอบๆ มีระบบนิเวศทางทะเล รวมไปถึงทรัพยากรใต้ทะเล ที่เป็นผลประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาล

รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวติมอร์ ที่มีวัฒนธรรมชาวเก่าโบราณแต่ดั่งเดิม จนกระทั่งชาวโปตุเกสเข้ามายึดครอง ดินแดนในแถบนี้จนทำให้มีวัฒนธรรม ที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเป็นประเทศที่มี ที่เที่ยวต่างประเทศ ทางวัฒนธรรมเข้ามาด้วยนั้นเอง

ที่เที่ยวยอดฮิต แรกคือ ดิลี ( Dili ) เป็น จุดหมายยอดนิยม เมืองหลวงของประเทศติมอร์ และยังเป็น ที่เที่ยวยอดฮิต ของที่นี้เลยก็ว่าได้เพราะด้วย ชายหาดดิลีที่สวยงามและสถาปัตยกรรม ในยุคอาณานิคมโปตุเกส ที่มีโบสถ์รวมไปถึงรูปปั้นพระเยซูคริสต์ขนาด 27 เมตร

นับว่าเป็นรูปปั้นพระเยซูคริสต์สูงเป็นอัน 2 ของโลกเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารต่างๆ ที่ขึ้นชื่อของ จุดหมายยอดนิยม นี้และอาคารบ้านเรือน หลังคามุงที่เป็นแบบดั่งเดิม แสดงให้เห็นถึงวิถึชีวิตของคนบนเกาะในอดีตนั้นเอง และยังมีกิจกรรมทางทะเล

ไม่ว่าจะเป็นการดำน้ำดูประการัง นั่งเรือชมวาฬว่ายน้ำที่นานๆทีจะโผล่มา ด้วยความสมบูรณ์ทางทะเล ทำให้ปลามากมาย เป็นสีสันของการดำน้ำเมืองนี้นั้นเอง ที่เที่ยวยอดฮิต ที่ต่อไปคือ ภูเขา Matebian เป็น จุดหมายยอดนิยม และภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวติมอร์ นับถือกันเป็นอย่างมาก

เพราะด้วยความสูงของภูเขานี้ และรูปปั้นพระเยซูคริสต์ตั้งอยู่ด้านบน จึงกลายเป็น ที่เที่ยวต่างประเทศ ของผู้มีศรัทธา ที่เดินทางขึ้นภูเขาลูกนี้นั้นเอง ชาวบ้านเชื่อกันว่าที่แห่งนี้ เป็นที่อยู่อาศัยของดวงวิญญาณบรรพบุรุษ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาแห่งความตาย

ในช่วงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นได้สร้างถ้ำและอุโมงค์ รวมไปถึงสังหารชาวพื้นเมืองจำนวนมาก จนทำให้ภูเขาแห่งนี้เป็นตำนาน เล่าขานของคนรุ่นก่อนมาถึงปัจจุบัน ทำให้ภูเขาลูกนี้เป็นจุดสนใจของ แหล่งท่องเที่ยว ในติมอร์เลยทีเดียว

การเดินทางขึ้นเขาจะต้องใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการขึ้นและลงนั้นเอง เพราะด้วยระยะทางธรรมชาติ รวมไปถึงความสูงของภูเขานี้เอง ทำให้การเดินทางขึ้นไปสักการะ ค่อนข้างลำบากซะหน่อยนั้นเอง เราไปกันต่อที่ เกาะจาโค เป็นเกาะที่เกิดขึ้นของโอเอซิสทรายขาว ตามธรรมชาติที่สร้างขึ้น

ทำให้เป็นที่ดึงดูดจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการ แหล่งท่องเที่ยว ทะเลนั้นเอง ภายใต้ท้องทะเลนั้นเต็มไปด้วย สัตว์น้ำนาๆชนิดไม่ว่าจะเป็น เต่าทะเล หรือฉลามขาวนั้นเอง เกาะแห่งนี้เดิมทีไม่มีคนอยู่อาศัย

แต่ด้วยความสวยงามของที่นี้เอง ทำให้มีเกสต์เฮาส์ขนาดเล็ก หรือพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ ไว้สำหรับค้างคืนชมดาวในยามค่ำคืน โดยจะมีชาวบ้านนำอาหารมาบริการ โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยนั้นเอง สำหรับประสบการณ์ที่หาได้ยาก เรียกว่าคุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียว

ที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติยามค่ำคืนนั้นเอง เรียกได้ว่าเกาะแห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ธรรมชาติโดยแท้จริงเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สุดท้ายคือ ภูเขา Ramelau ที่แห่งนี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย จุดหมายของคนที่ชื่นชอบปีนเขา

โดยจุดเริ่มต้นของการปีนนั้น ต้องไปพักที่เมือง Hatubuilico ในการปีนเขานั้นจะต้องใช้เวลาอย่างต่ำ 6 ชั่วโมง เพื่อขึ้นไปยังบนยอดเขานี้นั้นเอง โดยการเดินทางจะชอบเดินทาง ในเวลาเช้ามืดเพราะจะทำให้ การเดินทางถึงที่หมายได้ทันก่อนเย็นนั้นเอง ในบริเวณเขานี้เองเต็มไปด้วยป่า

ที่รายล้อมภูเขาแห่งนี้ที่คุณจะต้อง เดินฝ่าไปเพื่อขึ้นเขานั้นเอง ระหว่างทางขึ้นจะเห็นรูปปั้นพระแม่มารี คอยต้อนรับเราในการขึ้นเขานั้นเอง ที่แห่งนี้ชาวบ้านให้ความเคารพเป็นอย่างมาก จึงใด้สร้างรูปปั้นพระแม่มารี เพื่อเป็นการสักการะนั้นเอง นับว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย ที่ดูดดึงนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการผจญภัยนั้นเอง สถานทีท่องเที่ยวของติมอร์เลสเต ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมี สถานที่ท่องเที่ยว อีกมากมายที่จะทำให้คุณหลงรัก ประเทศเกิดใหม่แห่งนี้นั้นเอง

ที่เที่ยวเอเชีย

ปัจจุบัน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่ติมอร์เลสเต แหล่งท่องเที่ยว แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง ?

ถึงแม้ประเทศจะเพิ่งก่อตั้งในไม่นาน แต่ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ของที่ตั้งประเทศโดยรอบๆนั้น กลับสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับประเทศ โดยเฉพาะน้ำมันหรือก๊าชธรรมชาติที่อยู่ใต้ท้องทะเล ทำให้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ เข้ามาลงทุนช่วยให้การเติบโตเศรษฐกิจ

และอีกหนึ่งอย่างที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศ นั้นก็คือการท่องเที่ยวที่เป็นส่วนช่วยให้ ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนี้ที่เพิ่ง ก่อตั้งได้ไม่นานนี้เอง ถึงแม้ประเทศจะมีปัญหาภายใน และระหว่างประเทศที่ใกล้กัน ถึงดินแดนอาณาเขตของประเทศ ที่มีการทับซ่อนกันจนกลายเป็นข้อพิพาก

ทำให้เสถียรภาพในประเทศยังไม่มั่นคงสักเท่าไร แต่ในอนาคตนี้เองนับว่าเป็นอีก สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย ที่น่าจับตามองในกลุ่มอาเซียนนั้นเอง

สรุปการท่อง เที่ยวต่างประเทศ ในติมอร์เลสเต สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชีย ยอดนิยม เป็นอย่างไร ?

เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจ ทางด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างมาก รวมไปถึงการท่อง เที่ยวต่างประเทศ เชิงวัฒนธรรม ที่ทำให้คุณได้รู้จักประเทศนี้มากขึ้น เพราะด้วยเป็นประเทศที่พึ่งก่อตั้งมาได้ไม่นาน และยังเป็นดินแดนที่มีการผสมผสาน กันของวัฒนธรรมความเชื่อต่าง ๆ

ที่อยู่ในสังคมของชาวติมอร์นั้นเอง อีกทั้งการเติบโตของประเทศ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์จากการท่อง เที่ยวต่างประเทศ ได้รับผลประโยชน์จากการกระจายรายได้ ทางเศรษฐกิจนั้นเอง และด้วยที่ตั้งของเกาะนี้เอง ทำให้มีชีวภาพทางทะเล ของเหล่าสัตว์น้ำประการัง

ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหาร ของสัตว์น้ำทะเล ที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมดำน้ำ และการศึกษาประวัติศาสตร์ ของประเทศที่มีรากฐานมาจากอาณานิคมโปตุเกส อีกทั้งรากเง้าชนเผ่าท้องถิ่น ที่เป็นเชื้อสายพวกเขาตั้งแต่สมัยโปตุเกส ยังไม่มาตั้งอาณานิคมแห่งนี้นั้นเอง

ติมอร์เลสเตจึงเป็นจุดหมายใหม่ ของการท่อง เที่ยวต่างประเทศ ในอาเซียนนั้นเอง เป็นประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ไม่นาน หลังจากการแยกตัวจากอินโดนีเซีย ที่ใช้กำลังควบคุมพื้นที่หลังจากโปตุเกส สละอาณานิคมแห่งนี้ไปแล้วนั้นเอง

แต่ด้วยผู้คนชาวติมอร์ที่มองว่าตนเอง เป็นเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกับชาวอินโดนนั้นเอง จึงทำให้เกิดประเทศเล็กๆนี้ขึ้นใหม่ และเป็นที่น่าจับตามองอีกประเทศหนึ่ง ในอาเซียนที่ใครหลายคน อาจจะยังไม่รู้จักนั้นเอง จนกลายเป็นแลนมาร์กใหม่ที่เกิดขึ้น

สำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่สร้างประเทศแห่งนี้ให้ค่อยๆดึงดูด นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่จากทั่วโลก ได้มาสัมผัสความงามของธรรมชาติที่นี้ อันเป็น Unseen ของติเมอร์เลสเตเลยทีเดียว

 

ที่เที่ยวฮ่องกง

ข่าวมวยโลก